מאפשרים לעובדים לשבות? חשוב שתדעו שאתם חשופים לביקורת ולקנסות של משרד הכלכלה

בימים אלה המדינה נמצא בפרשת דרכים משפטית, חברתית ותרבותית. איש לא יודע האם הרפורמה המשפטית תתממש לבסוף או לא, אך מה שבטוח הוא שבכל שנה אלפי מעסיקים “נופלים ברשת” של זרוע האכיפה במשרד העבודה (עד לא מזמן, ‘זרוע העבודה במשרד הכלכלה’). עסקים אלה עוברים ביקורות ונאלצים לשלם קנסות כבדים (שעלולים אף להביא לסגירת העסק) וכל זאת ללא שום הליך משפטי.

אחת הטעויות שאותן מבצע המעסיק בתום לב – ובגינה הוא עלול לשלם מחיר כבד –  היא נושא התשלום עבור ימי ההיעדרות בעת שביתה.
גם במקרה של איחור קל בהעברת התשלום, המעסיק נחשף לתביעות ולביקורת של המדינה.  

עו”ד אנה בלאו, בודקת שכר מוסמכת ושותפה במשרד עו”ד בלאו, אהרן-מועלם ושות’ מסבירה במאמר זה כיצד יש להתנהל בימי השביתה מבחינת התשלומים לעובדים, וכיצד יש לנהוג מול ביקורת זרוע העבודה כדי להימנע מתשלום קנסות כבדים (בנוסף, עו”ד בלאו היא חברה בועדת דיני עבודה של לשכת עוה”ד מחוז מרכז ובעלת ניסיון אדיר בייצוג מעסיקים בדיני עבודה ובביקורות של משרד העבודה). 

שביתה? משבר כלכלי? המעסיק אינו מוגן מפני ביקורת

השביתות וההפגנות סביב הרפורמה המשפטית, החופשות והחגים מתכנסים יחד ומטלטלים את המשק, אך חשוב לזכור שדיני העבודה ממשיכים להתקיים ולהיאכף!  

על כל מעסיק/ה להיות מוכנים מראש להתמודד עם השלכות מבצע האכיפה של משרד העבודה, ולוודא כי העסק מקיים במלואם את דיני העבודה וזכויות העובדים תמיד (גם בימי שביתה). 

הסבר קצר על החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה:
מדובר בחוק חשוב ומוצדק בנושא אכיפת זכויות העובדים. החוק מתיר למפקחים מטעם המדינה לבדוק עסקים ולערוך ביקורות בנושא קיום חוקי העבודה כמו תקינות התשלומים והזכויות הסוציאליות.
הבעיה היא בחוסר המידתיות שבה משרדנו נתקל באופן שוטף:
לעתים קרובות מעסיק מאחר או טועה בהעברת תשלום לעובד. גם אז למפקחים מותר להטיל קנסות בסך עשרות ואף מאות אלפי ש”ח(!) וכל זה בהליך מנהלי קצר ללא יכולת מצד המעסיק לערער או לבקש להישפט.

דווקא בתקופות משבר כלכלי, חוק שמקורו מוצדק ומוסרי להגן על העובדים, הפך לכלי דורסני של משרד הכלכלה למילוי קופת המדינה על חשבון המעסיקים. כך יוצא שמדי שנה מעסיקים רבים (אלפים!) עומדים תחת ביקורת של אגף האכיפה של משרד העבודה. המפקחים בודקים בצורה יסודית את תקינות כל תשלומי השכר והזכויות הסוציאליות.

נדגיש, שלרוב הביקורת מתמקדת דווקא באותם ימים “מיוחדים”, בדגש על תשלום דמי חופשה, חג, מחלה והעדרויות בתשלום כגון ימי בחירות וימי שביתה. 

הביקורת בודקת האם שולמו כנדרש תשלומי השכר ודמי החופשה, וכן האם תשלומי הפנסיה חושבו בצורה נכונה והועברו בזמן לקופת הפנסיה.
מכיוון ותשלום בגין חופשה, חג או שביתה מהווה מבחינת החוק שכר לכל דבר ועניין – הוא מחוייב בתוספת הפרשות פנסיוניות לקופת הגמל (או ביטוח המנהלים) כאילו שולם כשכר רגיל. 

“באג במערכת” שמעסיקים אינם מודעים לו
רבים טועים לחשוב שמערכות השכר מוגדרות בצורה אוטומטית לכלול ימי שביתה, כאשר בפועל הדבר מחייב הגדרה ידנית. 

טעות אנוש זו חוזרת על עצמה אצל אלפי עובדים ומעסיקים מדי שנה, ומוּכרת היטב לרשויות האכיפה הממקדות מצידן את הביקורות באותם חודשים בהם מתקיימים אירועים מיוחדים כגון ימי בחירות, חג, שביתה! 

בדיקה נוספת שמבוצעת במסגרת הביקורת, היא האם הכספים הועברו לקופה במועדם החוקי. כל איחור – אף כזה שנתגלה בדיעבד – מעמיד את המעסיק בפני סנקציה של עיצום כספי בסך של 36,000 ₪ בגין כל חודש של הפרה כלפי כל עובד ועובד, גם אם מדובר באיחור בלבד. 

איך מחליטים בפועל מתי לשלם לעובד עבור ימי השביתה?
במילים אחרות, כיצד נדע איזה עובד זכאי לתשלום ומי לא?..
ובכן, מאחר ומדובר בתקופת אי ודאות, בה חלק ממקומות העבודה יוזמים את השביתה וחלק אחר ממשיך בעבודה רגילה – הדבר דורש בדיקה פרטנית של כל מקרה וכל העדרות של עובד/ת בהתאם לחוקי העבודה הרגילים (חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק חופשה שנתית).

בין השאר, יש לבדוק האם היוזמה להעדר (לכל מטרה) היא של העובד או של המעסיק, האם לעובד/ת קיימים ימי חופשה צבורים שיוכל לקבל תשלום על חשבונם, ועוד. לשם המחשה, ככל שהשביתה היא ביוזמת המעסיק, אם לעובד אין ימי חופשה צבורים, לא ניתן להכניסו ליתרה שלילית גם לא בהסכמת העובד עצמו, אלא אם פנה העובד למעסיק בכתב בבקשה להיעדרות ללא תשלום או על חשבון ימי חופשה בצבירה עתידית.

חשוב לציין שאומנם המעסיק לא חייב להיענות לבקשת העובד/ת, ואולם ככל ונענה וביצע תשלום תמורת ימי ההיעדרות, תשלום זה חייב לבוא בחישוב שכר הבסיס הקובע להפרשות הפנסיוניות, אחרת יחשב כמעסיק שלא ביצע תשלומים בהתאם לצו הרחבה פנסיה חובה.

החוק קובע: הפרה קלה דינה כחמורה
מוזר ככל שזה ישמע, החוק לא עושה הבחנה בין מעסיק שלא הפריש כלל לקופת הפנסיונית לבין מעסיק שטעה בחישוב אחוז ההפרשה או שלא ביצע הפרשות על כל רכיבי השכר! המעסיקים חשופים תמיד לאותן הסנקציות באותם הסכומים. מדובר בחוסר קורלציה בין היקף ההפרה מצד המעסיק (הפרות של מאות ואף עשרות שקלים בלבד) לצד גובה העיצום הכספי המוטל על מעסיק, בקנסות של עשרות אלפי שקלים על כל עבירה על החוק.
מסיבה זו קיימת חשיבות רבה בבדיקה דקדקנית תקופתית של הכללת כל רכיבי השכר המהווים את הבסיס לחישוב ההפרשות הפנסיוניות של כל עובד ועובד מדי חודש ובפרט בחודשים בהם קיימים תשלומים מיוחדים, כגון חג, בחירות, שביתות והיעדרויות אחרות בגינן משולמת תמורה לעובד/ת.

מה עושים אם כבר נמצאים תחת ביקורת של זרוע העבודה?
אם זה המצב שלכם – אתם חייבים לפעול מהר ולבדוק שני דברים:
א’: האם נעשה תיעוד תקין של בקשות החופשה והאם בוצע תשלום בצורה תקינה ואם לא, לתקן לאלתר.
ב’: האם ההפרשות לקופת הפנסיה בוצעו באופן תקין וכללו את כל רכיבי השכר ואם לא, לתקן ולוודא שהכספים מועברים בזמן ומוקדם ככל הניתן.
יחד עם זאת חשוב לדעת שתיקון שנעשה כשאתם כבר תחת ביקורת זרוע העבודה כבר לא יסייע כנגד הטלת סנקציות או עיצומים.

להקדים תרופה לבדיקה
זה הזמן של כל מעסיק לבדוק ולוודא שאכן מלוא הזכויות מחושבות והתשלומים מועברים בזמן בהתאם לחוקים, לצווים ולתקנות, ושגם הכספים לקופות הפנסיה מועברים בזמן, או במילים אחרות, האם אצלכם הכל תקין ואתם מכוסים מול העובדים והביקורות של משרד הכלכלה?

רוב המעסיקים פונים אלינו כשכבר מאוחר מדי, למרות שכולנו ברור שכדאי להקדים תרופה למכה (או לחקירה). לכן אני מזמינה אותך לא לחכות אפילו עוד רגע אחד נוסף ולפנות אלינו כדי שנבדוק בעיניים מקצועיות את המצב הנוכחי של חברתכם בנושא ההיערכות לביקורת זרוע העבודה. בנוסף, נציג לכם דרכים להגן על עצמכם מול ביקורת עתידית, ונראה לכם באיזה תנאים תוכלו אפילו לחסוך בתשלומים על רקע משבר או סגירת חברה.