עובדים עם פרילאנסים או עם קבלנים? הנה מה שאתם חייבים לדעת

מעסיקים רבים מעדיפים להימנע מהעסקת עובדים שכירים, ובמקום זה להזמין עבודה מפרילאנסים או מקבלנים תמורת חשבוניות. המעסיקים מאמינים שבכך הסירו מעצמם אחריות והם מוגנים מפני תביעות הנוגעות ליחסי עובד/מעסיק (כולל ביטוחים, הפרשת תשלומים לקרן פנסיה וכיו”ב).
בפועל, המציאות שונה לגמרי. כפי שנציג כאן, ישנו חוסר מודעות גורף לגבי הסכנות והפרצות בחוק ביחסי מעסיק – קבלן עצמאי/פרילנסר, דבר המסכן מאד את המעסיק.

העסקה של עובדים בישראל מחייבת את המעסיק לגלות אחריות ולמלא באופן קפדני אחר החוק המגן על העובד/ת. המעסיק חייב על פי חוק למלא מחוייבויות רבות לטובת העובדים ובהן הפרשות כספים לקרן פנסיה, הפרשות לפיצויים ולביטוח לאומי, תשלום ימי חופשה ומחלה ועוד…
מסיבה זו מעסיקים רבים בוחרים לפטור את עצמם מאחריות זו ובמקום זאת להעסיק גורמים חיצוניים, קרי פרילאנסים, קבלנים ונותני שירות, בשיטה של תשלום כנגד חשבונית.
 
כדי להעניק לעצמו מרווח ביטחון נוסף, במקרים רבים מזמין העבודה אף דואג לתשלום מוגדל הכולל את הוצאות הקבלן/פרילאנס, נסיעות ועוד, ומגלם את ההפרשות בתשלום. מן הצד השני, הקבלן/פרילאנס מנפיק חשבונית עבור ביצוע הפרויקט והעברת התשלום, וומזמין העבודה משוכנע שהוא מוגן על-פי חוק…

אבל(!) בדיוק כשחשבתם כי לא שוררים ביניכם לבין מבצע העבודה יחסי עובד-מעסיק, אתם עלולים להיות מופתעים…
זו אפשרות ריאלית (המתרחשת מדי יום) שאותו עצמאי (פרילאנס או קבלן) אשר מעניק לכם שירותים – יכריז על היותו עובד אצלכם כשכיר מן המניין, ואתם תידרשו להפריש עבורו תשלומים רבים (ביטוחים, פנסיה, ימי חופשה וכולי) – רטרואקטיבית לכל תקופת עבודתו עבורכם! 

מדי יום מתקבלות בבתי הדין לעבודה תביעות שונות של עובדים אשר עבדו עשרות שנים תחת “כובע” של פרילנס וכשהגיע הרגע המתאים (למשל ביום סיום ההתקשרות) – דרשו לפתע לקבל הכרה כעובדים – קביעה אשר במידה והיא מתקבלת עשוייה למוטט עצמאים ועסקים כאחד. חשוב להבין שהתרחשות זו היא עניין שבשגרה. 

אנו, צוות משרד עורכי הדין בלאו אהרן-מועלם, כמי שעוסקים ספציפית בייצוג מעסיקים, פוגשים מדי יום ארגונים רבים (עסקים פרטיים ואף מוסדות ציבוריים) שמוצאים את עצמם עם חיובים של מאות אלפי שקלים וסיכון לתלונה ממשרד הכלכלה, כאשר למיטב הבנתם פעלו כדין ולאוך כל הדרך שילמו לאותו ספק חיצוני מול חשבוניות בהתאם לחוק ולמרות כל זאת הופתעו לקבל דרישה מספק עצמאי התובע הכרה בדיעבד של יחסיהם כיחסי עובד-מעסיק.

חשוב להבין שבמידה ותביעה כזו מתקבלת, העובד זכאי לכל הזכויות הנגזרות מיחסי העבודה של עובד/מעסיק, ואחריותו של המעסיק תיבחן לאורך כל תקופת ההתקשרות – האם אכן הפריש את מלוא התשלומים לאותו עובד במועדם?
יתרה מזאת, בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו אוטומטית כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי (גם אם לא ביקשו להכיר בהם כעובדים שכירים). במקרה כזה, על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי או לחילופין, מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, תחול חובה לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ממש כאילו היה עובד שכיר!

האם הנכם מוגנים מפני "הפתעה" כזו?

דוגמא קטנה ומאפיינת שבה נתקלנו:
מרצה הועסק על ידי מכללה שהזמינה ממנו תקופה של מתן הרצאות או לחלופין כמות הרצאות נקובה מראש. המכללה חויבה לנכות מהתמורה המשולמת למרצה דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקה ממש כאילו הייתה מעסיק והמרצה שכיר מן המניין. 
האם הנכם מוגנים מפני “הפתעה” כזו שתחייב אתכם להעביר ביטוחים רטרואקטיבית שנים אחורה למספר גדול של עובדים?

כפי שהדגשנו, כל מקרה נבחן לגופו, וכדי שתהיו בטוחים שלא תימצאו את עצמכם בבעיה לא פשוטה שכזו אנו ממליצים לערוך בארגון בדיקה משפטית יסודית בנוגע לסוגי ההעסקה הקיימים אצלכם.
חשוב מאד שהסכמי העבודה והזמנות הפרויקטים יתאימו לסוג העובדים וכמובן להתכונן מבעוד מועד לביקורת של בודק מטעם משרד העבודה, שאחרת בדיקה שכזו עלולה לגרור הטלת עיצומים כספיים כבדים. 

משרד עו”ד בלאו, אהרן-מועלם ושות’ מעניק שירותים משפטיים לעסקים ועצמאים, מלווה עסקים מול רשויות החוק ומבצע בדיקת שכר על ידי עו”ד שהיא בודקת שכר מוסמכת ובכך מוענקת למזמין השירות הגנה מפני אחריות להפרות של זכויות עובדי הקבלן אצלו.